PODPORATIBETDALAJ LAMADRUŠTVOPOVEZAVE 
IzkaznicaPretekle dejavnosti 

Izkaznica


Oktobra 2007 se je Društvo za podporo Tibetu preimenovalo v Dobrodelno društvo Tibet.
Zadnja leta je glavni poudarek društva na dobrodelnemu delovanju v pomoč Tibetancem v Tibetu, Nepalu in Indiji, zato smo spremenili ime društva, da ustrezno odraža njegovo dejavnost.

Zgodba društva

Z željo, da bi podprli nenasilen boj tibetanskega naroda za svobodo smo 10. decembra 1996 ustanovili Društvo za podporo Tibetu.
 
Glavni namen in naloge društva so osveščanje slovenske javnosti o problemu Tibeta, prizadevanje za ohranjanje tibetanske kulture, identitete in naravne dediščine, prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic in preprečevanje njihovih kršitev, organiziranje in posredovanje humanitarne pomoči ter podpora iniciativam Njegove svetosti Dalaj Lame. 
Društvo za podporo Tibetu je posvetna, nevladna in nepolitična organizacija, ki združuje ljudi z željo pomagati tibetanskemu narodu pri nenasilnem boju za svobodo. Trenutno šteje društvo preko 330 polnopravnih članov in več kot 1.000 simpatizerjev.
 
Pri aktivnostih društva sodelujemo s predstavnikom Njegove svetosti Dalaj Lame v Genevi, s sorodnimi organizacijami v tujini in drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji.
 
Naši pomembnejši projekti v preteklosti so:
-  obisk Njegove Svetosti Dalaj Lame v Ljubljani, jullija 2002           
-  dobrodelna premiera filma "Sedem let v Tibetu",
-  organizacija potovanj na učenja Njegove svetosti Dalaj Lame in drugih strokovnih ekskurzij,
-  organizacija razstav in sodelovanje pri izdaji knjig s tibetansko tematiko,
-  udeležba na mednarodnih srečanjih skupin za podporo Tibetu po svetu,
-  organiziranje gostovanja tibetanskih menihov in nun ter drugih tibetanskih kulturnih skupin,
-  podpora humanitarnemu projektu »Pomoč Tibetancem v Tibetu«
-  obveščanje slovenske vlade in političnih strank o razmerah v Tibetu.
 
S svojim delom želimo prispevati tudi k splošni osveščenosti o tem, da si v današnjem vse bolj medsebojno povezanem svetu ne moremo zatiskati oči pred trpljenjem drugih ljudi in narodov; k osveščenosti o tem, da je naša sreča neposredno odvisna od sreče drugih.
 
Letna članarina znaša 20 € (10 € za dijake, študente, upokojence in družinske člane) 
 
Naslov:
Dobrodelno društvo Tibet
Tovarniška 12 f
1370 Logatec
E-pošta: info@tibet-drustvo.si
Transakcijski račun: 02222 0090134297
 
Kontaktne telefonske številke:
.   Gregor Erjavec (predsednik) tel: 040 432 384
·   Matjaž Trontelj (Šečen sirotišnica): matjaz .trontelj@gmail.com
·   Joži Polajžer (sponzoriranje tibetanskih otrok v Nepalu, Indiji in Tibetu) tel: 041 204 032